Page details
First discovered on:
09:04am, 06/08/10

All tags for this page:
2%
0 folks

Dahilərin qəribə iş üslubu

kayzen.az/blog/dahil%C9%99r-maraql%C4%B1/675/dah... - Details

ehtiras: Avstriya bəstəkarı İosif Haydn (1732-1809) Prusiya kralı II Fridrixin ona bağışladığı üzüyünü barmağına taxmamış musiqi bəstələməzdi.

to tags:  

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

Tural saved this page on 06/08/2010 09:04am

Tags: dahilər 
ehtiras saved this page on 07/10/2010 04:49am

Avstriya bəstəkarı İosif Haydn (1732-1809) Prusiya kralı II Fridrixin ona bağışladığı üzüyünü barmağına taxmamış musiqi bəstələməzdi.

Tags: dahilər 

This URL was also folkd by:

by