Page details
First discovered on:
03:14am, 06/05/15

All tags for this page:
0%
0 folks

Nokia Lumina 730 chính thức lên kệ với giá 4,99 triệu từ tuần sau

diembaocongnghe247.blogspot.com/2015/06/nokia-lu... - Details

hohuyn: Điện thoại Nokia Lumina 730 đã chính thức được Microsoft Devices giới thiệu tại thị trường Việt Nam ngày hôm nay. Được biết, đây là một trong ba sản phẩm điện thoại Nokia chính hãng mới nhất...

Save this page to your bookmarks.

Tagged and described by the following users:

hohuyn saved this page on 06/05/2015 03:14am

Điện thoại Nokia Lumina 730 đã chính thức được Microsoft Devices giới thiệu tại thị trường Việt Nam ngày hôm nay. Được biết, đây là một trong ba sản phẩm điện thoại Nokia chính hãng mới nhất vừa được giới thiệu vào đầu tháng Chín này.

This URL was also folkd by:

by